Örebro den 20 mars 2008

 

Hej Johanna,

Många demokrater i vår tid har gjort stort nummer av att Jesus tvättar sina lärjungars fötter på skärtorsdagskvällen, och tolkat det så, att Jesus vill slå sönder den gamla hierarkiska ordningen till förmån för den jämlika och jämställda ordningen. Det handlar inte om jämlikhet och jämställdhet, utan om det som står i Matteus 19:30: Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist. Det handlar om en omvänd hierarkisk ordning.

Gudstro kan aldrig bygga på jämlikhet och jämställdhet, utan hela tiden på underordning och överordning. Är det så att Gud och människa är jämlika och jämställda blir det obönhörligen så att människan sätter sig i Guds ställe och blir Gud. Därför måste människan alltid öva sig i konsten att underordna sig, lyda och tjäna, om hon vill söka leva som kristen.

 

Tvättandet av lärjungarnas fötter berättas av evangelisten Johannes i Johannes 13. I detta sammanhang berättar de övriga evangelisterna om instiftandet av nattvarden.

 

Betydelsen är den att människan är oförmögen att fullgöra och leva efter Guds lag och vilja. Det problemet löses genom att Gud sänder sin Son, för att Sonen i människornas ställe skall bära fram sig själv som ett försoningsoffer, och en gång för alla försona vad människorna har brutit ifråga om kärlek till varandra, i godhet och barmhärtighet mot varandra, i tillmötesgående mot varandra, i öppenhet mot varandra, i generositet mot varandra etc., och detta gäller människor i alla tider, alla som har levat, alla som lever nu, och alla som kommer att leva på jorden, så att vi alla, utan undantag, framstår som heliga och ostraffliga inför Gud för Jesu Kristi skull. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Psalm 147: 2 i senaste psalmboken. Det är försoningens mysterium, som det står om i Hebreerbrevet i kapitlen 8-10. Se särskilt 9:23-28.

 

När Jesus tvättar lärjungarnas fötter vill han säga dem: det är jag som skall göra det, inte ni för ni kan inte, och ni kommer alltid att misslyckas i era strävanden efter rättfärdighet.

 

Detta skrivet med anledning av att min bror Nils bad mig om att skriva till dig och meddela min uppfattning om betydelsen av att Jesus tvättar sina lärjungars fötter. På sitt sätt är det en parallell till nattvardens instiftande och särskilt till orden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet.

 

Hälsningar till er båda, Ante och Du, och Glad påsk

Margareta och Per. 


 
stäng