Vårt namn Ronquist

 

Olof Ronquist född 1789, son till Mårten Olofsson, Stora Roes i Rone, blev husbonde på Olofs gård i Öja genom sitt giftermål 1816 med Anna Mattsdotter Olofs i Öja,. Vid giftermålet var magister Gabriel Timotheus Romdahl kyrkoherde i Öja och Hamra församlingar Gotlands län.

 

Nämnde Olof Ronquist bar från början, såsom seden bjöd för bondsöner, efternamnet Mårtensson, eftersom pappan hette Mårten. Kanske vid giftermålet 1816 eller tidigare tog han sig efternamnet Ronquist. Jag har inte kunnat klarlägga exakt vilket år ännu. Olof R.

var bland annat bataljonstrumslagare vid Gotlands nationalbeväring. Han kanske tog namnet redan då han knöts till nationalbeväringarna, eller när han blev vald till sexman i Öja församling.

 

Sexman var förtroendeman i en socken före 1862 års kommunalreform. Han var helt enkelt en av sex män i en nämnd, som skulle se till att beslut blev verkställda, han skulle övervaka kyrkotukten i socknen, liksom underhållet av kyrkobyggnad och prästgård, och han skulle vara kyrkoherde Romdahl behjälplig i allehanda ärenden.

 

Man kan fantisera och säga att Olof tog namnet Ronquist för att markera att han var en kvist från Rone socken, som genom giftermål kommit att bli bosatt i Öja socken.

 

Det har varit olika meningar om hur efternamnet borde stavas. Min farfar, Jakob Anshelm Ronquist, son till Mattias R. höll på att kvist skulle stavas i enlighet med latinskt stavningsbruk -quist, medan den två år yngre brodern Johannes, som också var präst, ansåg att det borde stavas -qvist. Hur Olof själv stavade efternamnet, när han en gång tog det, vet jag inte. Han kanske rentav skrev Ronkvist?

 

Av sju syskon i den syskonskaran är det idag bara två släktgrenar som fortfarande lever vidare: det är Jakob Anshelms och hans syster Emmas grenar. Det är Kerstin Jonmyren  och brodern Hans Ollaiver som för Emmas gren vidare. Därtill finns släktgren två: stamfader Mårten Niclas Ronquist, husbonde vid Gisle i Öja född 1821. Idag finns Peter Olof Sture Ronquist född 1959, och Peters son, Peter Alexander född 1986, som kan föra den släktgrenen vidare.

Därtill har vi yngre släkten på kvinnosidan som är beredda att föra sina grenar vidare: Katarina och Peter Ronquist med sina barn Marcus f.1993, Sofia f. 1995, Birgitta och Roland Ronquist med son Erik, Karin Ronquist med dotter Emma Ronquist, Rose-Marie Ronquist med son Robin Ronquist, Elisabet Ronquist med barnen, Sofie och Sebastian Ronquist. Så visst finns det hopp om fortlevnad av släkten Ronquist

 

Den 9 augusti skall vi ha släktmöte på "Sudret", varifrån vår släkt härstammar, och det är Stefan och hans hustru Birthe och Kerstin och hennes son Jakob, som håller i mötet. Jag hoppas att vi blir många i vår släkt som sluter upp då.

 

Per Ronquist.    


 
stäng