Mina prästanor.

 

Jag tror att jag, Per Henrik Ronquist född 1934, är den präst i Svenska kyrkan, som har mest prästanor i min stamtavla. Prost honris causa, kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås Örebro län, kyrkoherde i Alva Hemse Rone Gotlands län

 

Ana 1 är min far Nils Henrik Ronquist född 1900-1995 kyrkoherde i Eskelhem och Tofta, Vall Hogrän Atlingbo Gotlands län

Ana 2 är min farfar Jakob Anselm Ronquist född  1858-1935 kyrkoherde i Rone och Eke Gotlands län kontraktsprost i Sudertredingens kontrakt Teologie Doktor.

Ana 3 är min fars morfar Adolf Henrik Nyberg född  1829-1902 kyrkoherde i Rute och Fleringe kontraktsprost i Nordertredingens kontrakt

Ana 4 är A H Nybergs morfar Nils Peter Lyth född 1753-1818. Han var filosofie Doktor vid Greifswalds universitet i Tyskland och kyrkoherde i Hörsne och Fole Gotlands län

Ana 5 är A H Nybergs farfars morfar Per Bahr född  1705-1768 kyrkoherde på Fårö Gotlands län

Ana 6 är Per Bahrs far Johan Bahr född 1675-1736 kyrkoherde i Eskelhem Gotlands län

Ana 7 är Per Bahrs morfar Petrus Ronander  född 1651-1740 kyrkoherde i Hörsne Gotlands län

Ana 8 är Petrus Ronanders far Thomas Petri Norby Ronander död 1673 kyrkoherde i Rone

Ana 9 är T P Norby Ronanders far Pehr Bengtson Norby död 1646  kyrkoherde i Rone. Epitafium i Rone kyrka sonson till Severin Norby

Ana 10 Nils Peter Lyths (se ana 4) far Peter Grelsson Lyth född 1719-1794 kyrkoherde och prost i Dalhem Gotlands län P G Lyths mamma hette Ingrid Köhler en känd släkt på Gotland

Ana 11 P G Lyths far Gregorius (Grels) Lyth född 1684-1723 kyrkoherde i Roma 

Ana 12 Grels Lyths far Petrus Lyth född 1650-1719 kyrkoherde i Roma

Ana 13 Grels Lyths morfar Gregorius Christiani född 1625-1708 kyrkoherde i Fardhem Gotlands län riksdagsman prästerståndet kontraktsprost i Sudertredingens kontrakt

Ana 14 Christen Christensen Nestved Själland kyrkoherde i Öja Gotlands län Epitafium i Öja kyrka norr om altaret

Ana 15 Min mormors mormor  och min mormors farmor var båda födda med efternamnet Unonius. Om man går från mormors mormor respektive farmor fyra släktled bakåt i rakt nedstigande led kommer man till:

Riksdagsmannen Olaus Unonius född 1602-1666, professor vid Uppsala universitet, Rektor magnificus i flera omgångar kyrkoherde i Hagby Ramsta och kontraktsprost i Hagunda kontrakt.

Ana 16 Om man går till mors farmors far kommer man till Per Gustaf Lindberg född 1804-1883 kyrkoherde i Råby Rönö Södermanlands län kontraktsprost i Råby Rönö kontrakt.

 

Per Ronquist Örebro 2008-04-14  Min far skulle ha fyllt 108 idag, om han hade varit i livet.


 
stäng