Uppgifter för en landsbygdspräst

 

För ett antal år sedan fick jag ett arbete i Rone Hembygdsmuseum. I huvudsak bestod arbetet i att sortera gamla papper och att katalogisera framförallt jordbruksredskap.

Bland alla papper fanns en skrift i A4- format som beskrev utdikningen av Rone myr. Författare var Gösta Johansson född i Rone. Det intressanta för vår del var hur våra förfäder på Roes gård i utkanten av myren blev tvugna att flytta.

För vår släktforskare Kerstin Jonmyren kanske det vore intressant att ta del av denna skrift, om inte vår idoga Kerstin redan gjort det.

När jag rotade i dessa papper fann jag en hel del avtryck från Jakob Anselm Ronquist, som hade varit präst i Rone. Han var bland annat ledamot i den nybildade mejeriföreningen. Hans försäljning av mjölk var ytterst blygsam, men en och annan avräkning fanns det med i kassaboken.

Han hade också köpt en större handkvarn men av skicket att dömma hade den nog inte använts så där särdeles mycket.

J A Ronquist var också med och bildade Rone Bygdesparbank, Kooperativa Handelsboden och deltog aktiv för att få till stånd en järnväg mellan Hemse och Ronehamn.

Landsbygdspräster hade tydligen många jordnära uppgifter i sin församling förutom de rent teologiska uppgifterna.

 

Nils Ronquist

 


 
stäng