Gotlänningar och fastlandsbor

 

 

Vi diskuterade mycket hemma i vår prästgård. Det var visserligen Fars ord som gällde. Vid ett tillfälle tog någon av oss upp att det var många böcker som skrevs om Gotland. Framföralt hade vi märkt att det var många nyinflyttade fastlänningar. Överhuvudtaget var det många fast boende före detta fastlänningar som skrev om Gotland och gotlänningar. Diskussionen blev kort. Far hävdade att för att förstå gotland och gotlänningar måste man vara född på Gotland. Ingen av de före detta fastlänningarna förstod gotlänningens kynne eller själ. Böckerna blev bara en ytlig berättelse.

Min fråga måste man vara född till exempel i Småland,Ångermanland för att kunna skriva en bok om smålänningarna och ångermanlänningar?

 

Nils Ronquist  

 


 
stäng