Några kommentarer med anledning av bilderna på korepitafierna i Rone och Öja kyrkor.
Alla som härstammar efter kontraktsprosten och kyrkoherden Adolf Henrik Nyberg är i rakt nedstigande led släkt med kyrkoherden Pehr Bengtsson Norby död 1646, sonsonson till Severin Norby (se Hallgrens släktbok över gotländska släkter, finns i välförsedda bibliotek än idag). Pehr Bengtsson Norby har hedrats med epitafium i Rone kyrka. Det hänger över dörren till sakristian. Enligt epitafiet är Norbys valsspråk: Estote ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae. Matt. 10:16. Enligt senaste svenska bibelöversättning: Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor.
Ovan nämnde, Severin Norby ( Sören Norby) stupade under belägring av Florens i Karl V:s tjänst. Han var från början dansk sjökrigare och länsherre. 1517 fick han det strategiskt viktiga Gotland som län av Kristian II, i Sverige kallad Kristian Tyrann, vilken han framgångsrikt hjälpte vid erövringen av Stockholm 1520.
Det andra korepitafiet gäller Christen Christensen från Nestved Själland död 1656, kyrkoherde i Öja. Epitafiet finns på södra korväggen. Hans valspråk är: Scutum et clipeus est veritas ejus. Psaltaren 91:4, översatt: Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. ( se Nybergs släktbok över gotländska släkter, finns även den i välförsedda bibliotek, slå upp gotländska släkten Nyberg)
Både Pehr Bengtsson Norby och Christen Christensen är stamfäder åt avkomlingar efter Adolf Henrik Nyberg, far till min farmor.
Släkthärledning till Per Bengtsson Norby, kyrkoherde i Rone död 1646 och till kyrkoherde Christen Christensen, Nestved Själland.
1. Per Bengtsson Norby
Adolf Henrik Nybergs farfarsfar var sjökaptenen Lars Nyberg begravd i Fole kyrka, som gifte sig 1766 med Magdalena Maria Bahr. De hade sonen Per Bahr, kyrkoherde på Fårö. Per i sin tur hade med sin hustru Clara Aurora Herlitz, sonen Johan Bahr kyrkoherde i Eskelhem, som i sin tur gifte sig med Lythegård Norby. Lythegård Norbys pappa var Petrus Ronander gift med Petronella Holgersdotter Dalman 1678. Petrus Ronander var son till Thomas Petri Norby, som kallade sig Ronander efter sin födelsesocken Rone. Slutligen Thomas Petri Norby var son till Pehr Bengtsson Norby med epitafium i Rone kyrka.
2. Christen Christensen från Nestved Själland.
Petrus Grelsson Lyth (se nedan) kyrkoherde i Roma var gift med Metta Gregersdotter Christensen från Fardhem. Hon var dotter till Gregorius Christiani kyrkoherde i Fardhem riksdagsman i prästerståndet och kontraktsprost i Sudertredingen. Gregorius Christiani var son Christen Christensen från Nestved på Själland med epitafium i Öja kyrka.
.
Pappan till Adolf Henrik Nyberg var sjökaptenen Lars Henrik Nyberg född 1797 - 1854. Som parentes kan nämnas att både Lars Henrik Nybergs pappa och farfar var sjökaptener. Lars Henrik Nyberg gifte sig 1823 med Christina Elisabeth Lyth 1806 - 1887. Gravbrevet efter henne har jag ärvt och det berättigar gravplats för mig och min hustru Margareta på Östra kyrkogården i Visby, eftersom det är utfärdat till Christina Elisabeth Lyth på evärdelig tid, alltså utan tidsbegränsning, undertecknat av biskop Anjou, Visby.
Genom Christina Elisabeth Lyth blev vi besläktade med fyra generationer präster Lyth, 1. Nils Petter Lyth gift med Maria Elisabeth Westöö. Nils Petter Lyth var filosofie Doktor vid universitetet i Greifswald och kyrkoherde i Hörsne, Visby stift. 2. Petrus Grelsson Lyth, kyrkoherde och prost i Dalhem. 3. Gregorius (Grels) Lyth, kyrkoherde i Roma, där också hans pappa 4. Petrus Lyth var kyrkoherde före honom.
Vi var också besläktade med 4 generationer av prästsläkten Bahr på Gotland, en invandrad tysk släkt genom Lars Henrik Nybergs farfar som gifte sig med prästdottern Magdalena Maria Bahr född 1744 - 1827. Nämnas kan också att vi är besläktade med prästsläkten Munk.
Läs vidare i Visby stifts herdaminne, utgivet av O.W. Lemke, sid. 563 Personalregister, Christensen Christen 7:de raden uppifrån, Pehr Bengtsson Norby sid. 372, Jakob Munk sid. 71, Pehr Johansson Bahr sid. Sid. 144, Johan Pehrsson Bahr sid. 298.
Svenska kyrkans prästerskap 1934 sid. 611, 612, sid 59 Gösta Ronquist, sid. 221 Adolf Ronquist.
Svenska släktkalendern 1982 sid 307 - 311, Svenska släktkalendern 2000 sid. 279 - 285.
Avkomlingar idag 2010 är barn, barnbarn, barnbarnsbarn till bröderna: Gösta, Nils Henrik och Adolf Ronquist, om jag räknat rätt, idag 76 stycken
Per Ronquist


 
stäng